El terlemesi, yüz kızarmasında Videotorakoskopik Klipsli ETS Prosedürümüz

Eylül 9th, 2014

Cerrahi sempatektomi veya klipsleme.

İlk kez 1992 yılında Göğüs Cerrahi İhtisasımız esnasında uygulamaya başladığımız bu operasyon Dünyada ilk kez 1920 yılında açık cerrahi sempatektomi (Sempatik zincirin staller ganglion altında kalan 4-5 cm likkısmının çıkartılması ) şeklinde uygulanır iken 1950 den sonra gelişmeye başlayarak torakoskopik olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu yıllardan beri ülkemizde El terlemeleri ve El – kollardaki dolaşım bozukluklarında başarı ile uygulanmıştır. Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisinin operasyonları arasında rutin uygulanan bir işlemdir. Video-asist-cerrahi uygulanmaları ile operasyon hastalar ve hekim açısından daha kolay uygulanabilir hale gelmiştir. Açık cerrahi yapılan hastalarda operasyon 1-1.5 saat sürer ve  3-5 gün hastanede yatan toraks tüpü ile serviste dolaşır halden, videotorakoskopik Sempatik Klipsleme ile   20-30 dakikalık bir operasyon ve toraks tüpü takılmadan .. 12-24 saat sonra evine dönülebilen bir operasyon haline gelmiştir. Torask tüpü yerleştirilmesi gerektiğinde hayat kurtarıcı bir müdahale olmakla birlikte ağrılı hareketleri kısıtlayan ve hastane yatış süresini uzatan bir müdahaledir.. ETS gibi Akciğer parenkimini ilgilendirmeyen bu tip müdahalelerde torakst tüpü yerleştirmeden yapılması çok önemli bir konfordur. Sonbir yılda sadece 2 hastamızda toraks tüpü takılması gerekmiştir. Yüzlerce operasyonumuzda hasta odasına tüp olmadan ve Akciğerde hava kalmadan çıkartılmıştır.

Bu operasyon 1920 den beri yeterince test edilmiş bu konuda yüzlerce makale yayınlanmıştır. Operasyon etkileri ve yan etkileri internette dolaşan birçok yanlış bilgilendirme ile korkulur veya etkisi hakkında tereddüt edilir hale gelmiştir. Bu operasyon sempatik hiperaktiviteye bağlı el ayak koltukaltı yüz terlemesi ve yüz kızarmasında gayet etkili,  yan etkisi yok denecek kadar azdır. Lütfen SEMPATİK HİPERAKTİVİTEYE dikkat edelim. SEMPATİK HİPERAKTİVİTE si olmadan, üstte saydığım belirtileri gösteren hastalarda bu operasyonu yapılma endikasyonu yoktur. Yapılırsa yan etkiler o zaman ortaya çıkacaktır. Bu konuda uzman hekim arkadaşlarımız hastalarımız titizlikle muayene ettikten sonra SEMPATİK HİPERAKTİVİTE olanlara bu operasyonu rahatlıkla tavsiye ediyoruz.. SEMPATİK HİPERAKTİVİTE nin de basit bir düzeyde olanlarınada bu operasyonu yapmıyoruz.. Israrla SEMPATİK HİPERAKTİVİTE den sık sık yazarak bahsetmenin faydalı olacağı düşüncesindeyim. Sempatik Sinir Sistemini hiperaktif değil iken çıkartır koterler veya klipsler isek yan etkiler o zaman sıklıkla karşımıza çıkacaktır.

Biz sempatektominin tüm gelişimini yaşadık. 1992 de anabilim dalımızda sempatik zinciri keserek yaparken sonraları yakmaya ve son alarak ta klips ile siniri klipslemeyi tercih etmekteyiz. Klipsleme hasta ve hekim için daha fazla konfor ve güven sağlamaktadır.

Genel anestezi altında yapılan bu operasyonda her koltuk altında 5 – 10 mm lik iki adet Port (Video-Kamera ve Klips atıcı için açılan cilt kesisi) ile torasik sempatik zincire  uygun gördüğümüz noktalarına titanyum klips yerleştirilmektedir. Bu klipsler tüm cerrah arkadaşlar tarafından yıllardır her tür operasyonda kullanılan kanama durdurucu paslanmaz titanyum klipslerdir. Güvenilirliği yıllardır kanıtlanmıştır. Reddedilme olasılığı çok düşüktür. Metal dedektörlerinde uyarı sinyali vermeyecek kadar küçüktür. Ömür boyu vucutta kalacaktır.

Operasyon yaklaşık 20-30 dakika sürecektir. Tüm operasyonlarımız DVD/VCD ye kaydedilmektedir. Hasta operasyon sonrası DVD/VCD yi izleyebilir. Ancak tıbbı cerrahi görüntülü bir materyal olduğundan hastalara vermemekteyiz. İstenmemesi de rica olunur.

Ellerde kuruluk operasyondan hemen sonra başlar. El sırtındaki damarsal  yapılar belirginleşir.. Bu normaldir. Genel anestezinin etklisi ile de daha da kuruyan eller 2-3 gün sonra hafif bir terleme sonrası tam ve kalıcı kuruluk kalıcı olarak devam edecektir.

Operasyon sonrası hastaların göğüs orası mideye doğru nefes almakla batıcı bir ağrısı olacak operasyondan 24 sonra bu ağrı azalarak sırtta iki kürek kemiği arasıda bir ağrı ile 2-3 gün devam ettikten sonra normal sosyal ve iş hayatlarına dönebileceklerdir. Ağrı ve operasyon etkisi kişiden kişiye değişiktir. Bazı narin yapılı bayanlar operasyondan sonraki gün işine başlayabildiği gibi bazı yiğit ağrıya dayanıklı sağlam yapılı bir hastada 1 hafta ağrı çekiyorum diyebilir. Bu his kişden kişiye değişebilir. Çoğunlukla kesilere alınması gereken dikiş koymuyoruz.. Gizli estetik sturlar ile hastalarımız pansuman ve dikiş alma sıkıntısı yaşatmıyoruz..

Bugün Klipsli ETS operasyonlarında tek sorun Refleks Terlemedir. Diğer komplikasyonlar deneyimli ellerde yok denecek kadar azdır.. Refleks terleme için tüm dünyada belirlenmiş bir standart yoktur.. Hangi hastalarda Refleks terleme olduğunu bilimsel makale olarak yayınlayan yoktur.. Ancak son bir yılda yaptığımız yüzlerce hastadan sadece 2-3 hastada rahatsız edici Refleks Terlemenin oluşu , Refleks Terlemenin hangi hastalarda olabilceğini konusunda doğru karar verişimizin sonucudur..

Klipsli ETS ile;

El terlemesinde: % 99

Yüz terlemesinde: %95-99

Yüz kızarmasında: %80 (ortalama)

Koltukaltı terlemesinde: %95-96

Ayak terlemesidne : %70-80

Başarı sağlanmaktadır.

Genel , , , , , , , , , , ,

ETS ve Refleks terleme

Ekim 18th, 2009

Sn OKURLAR,

Biliyorum Refleks Terleme konusunda hepinizin kafası karışıyor. Sempatektomi ister klasik ister videotorakoskopik ister klipsli ister koterli olsun Refleks Terleme olacaksa bu kaçınılmaz bir gerçektir. Sempatektominin, klipslemenin seviyesi aşağı veya yukarı olması da farketmez.

Refleks Terleme:  ETS operasyonundan sonra, duyarlı hale gelen vücut alt yarısında refleks arkla surekli terlemenin oluşmasıdır. Bu terleme küçük bir uyaranla bile tetiklenmekte terleme başlamaktadır.

Biz deneyimli hekimler sadece şunu bilebilir veya bulabiliriz.. Operasyon öncesi duyarlılığı fazla olan hastaların bu riski daha fazla taşıdığıdır.. Refleks arkı operasyon öncesinde de çok düzenli veya duyarlı çalışan bir hasta, örneğin; küçük bir uyaranla (kısa bir mesafe yürüme, sıcak hava, spor gibi ) sırtında göbeğinde bacak arkalarında terleme olan bir  el terleme, yüz kızarma şikayeti olan hastanın operasyondan sonra refleks terleme riskinin daha fazla olacağını düşünmeliyiz. Refleks terleme riski yüksek olan bir hastayı hangi yöntemle opere edersek edelim,  operasyonun aşağı seviyesinde Refleks Terleme olma ihtimali fazladır..

Bu itibarla opere ettiğim hastaların Operasyon öncesinde vücut terlemesinin çok çok az olmasını, hastanın kendisini etrafındaki arkadaşlarına göre az terleyen bir vücuda sahip olduğunu ama ellerinin koltuk altının ayaklarının yüzünün çok terlediğini ifade etmesini tercih ediyorum. Aynı şey yüz kızarması hastaları içinde geçerlidir..

Kısacası: KRİTERLERİM

1-Eller, Ayaklar, Koltuk altı yüz terliyor veya yüz kızarıyor olması.

2-Bu bölgelerinden biri şiddetli diğeri hafif derecede olması,

(Örneğin: El terlemesi ağır+Ayak terlemesi ağır, Yüz kızarması+ hafif el terlemesi, yüz terlemesi+hafif el terlemesi  gibi)

yani en az iki bölgede belirtinin olması bu bölgelerinin biri ağır diğeri hafif olması.

3-Sırt, göğüs (meme altı), göbek ve  bacak arkaları dize kadar terlemiyor veya çok çok az terliyor olması,

4-Şikayeti dolayısıyla sosyal, iş veya eğitim yaşantısında sıkıntı düşmüş veya olma belirtileri olması,

Örneğin: (elleri ağır derecede terliyor fakat bu şikayeti onda hiçbir sosyal iş veya eğitim sorunu oluşturmamış ise tedavi edilmesine gerek yoktur)

Bu 4 kriteri taşıyorsanız ETS ye uygun bir ideal hastasınız demektir.

Ben bu kriterlere Akaslan kriterleri diyorum. 🙂


Genel, Klipsli Ets , , , , , , , , ,

Klipsli ETS ile Diğer ETS Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Temmuz 22nd, 2009
Op.Dr.İlhan Akaslan Tarafından bilgilendime amacıyla hazırlanmıştır Klasik Sempatektomi Keserek ETS Koterli ETS Klipsli ETS
El Ayak Koltukaltı Terlemesinde Başarı %90 * %99 %99 %99
Yüz Terlemesi ve Kızarması Başarı %90 * %95 %95 %99
Operasyon Süresi (yaklaşık) 2 saat 90 dakika 30 dakika 45 dakika
Kanama 200-300 ml 100 ml 1-2  ml 5 ml
Pnomotoraks %0 %1-3 %1-3 %1-3
Ptozis Riski Orta Orta-Düşük Orta Düşük-Yok
Torask Dren Kullanımı Kullanılır %99  Kullanılmaz %99  Kullanılmaz %99  Kullanılmaz
Hastanede yatış süresi 2-4 gün 16 saat 16 saat 16 saat
Maliyet Yüksek ** Yüksek ** Yüksek ** Yüksek **
Teknoloji Kullanımı Yok Yüksek Yüksek Yüksek
Op.Dr.İlhan Akaslan Tarafından bilgilendime amacıyla hazırlanmıştır       Op.Dr.İlhan Akaslan Tarafından bilgilendime amacıyla hazırlanmıştır

*Terlemedeki başarı açık operasyonlarda görüntü alanı ve açık görüş nedeni ile videolu operasyonlara göre geneldeki düşüklük verilmiştir. Operasyon başarılı olduğu taktirde ETS den farkı  yoktur.

**Maliyet açık operasyonlarda operasyon süresi uzunluğu ve hastane yatış süresi uzun olması nedeni ile düşük, ETS de ileri teknoloji kullanımı nedeni ile ilk yatırım maliyeti yüksektir.

Klipsli Ets , , , , , , , , ,

Aşırı Terlemede Uygulamaların Karşılaştırılması

Temmuz 20th, 2009

 

Aşırı terlemde mevcut kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması etkinlikleri yan etkileri verilmeye çalışılmıştır.. Takdir edersiniz ki her hekim ve hastaneye göre değerler değişebilmektedir. Bu tablo birçok kaynaktan faydalanılarak ortalama sonuçlar verilmeye çalışılmıştır.
Bilgilerinize Sunulur

 

Op.Dr.İlhan Akaslan
Op.Dr.İlhan Akaslan Tarafından bilgilendime amacıyla hazırlanmıştır Lokal Kremler\ Losyonlar İyontoforez Botoks Klipsli ETS
El Terlemesi Etkinliği % Hafif Vakalarda %15-20 Hafif-Orta vakalarda %20-40 Hafif-Orta -Ağır vakalarda %20-40 Orta -Ağır vakalarda %99-100
Koltuk Altı Terlemesi Etkinliği % Hafif Vakalarda%35-40 Özel petlerle uygulanabilir Hafif-Orta-Ağır vakalarda %60-80 Orta -Ağır vakalarda %90-95
Ayak Terlemesi Etkinliğ % Hafif Vakalarda %15-20 Hafif-Orta vakalarda %20-40 Hafif-Orta -Ağırvakalarda %20-40 Orta -Ağır vakalarda %60-80
Yüz Terlemesi Etkinliği % Hafif Vakalarda %5-10 Etkisiz Kullanılmıyor Orta -Ağır vakalarda %90-95
Yüz Kızarmazı Etkinliği % Etkisiz Etkisiz Etkisiz Orta -Ağır vakalarda %90-95
Sosyal Fobiye Etkisi Etkisiz Etkisiz Etkisiz Orta -Ağır vakalarda %50-70
Yan Etkiler Basit Dermatit Tırnak köklerinde sızlama Bazen tenar veya hipotenar kaslarda atrofi Refleks terleme %1-3
Etki Süresi Her gece uygulanmalıdır 15-20 seans sonra 10 gün kuruluk görülebilir 6-8 ay Ömür boyu
Fiyat(yaklaşık ücretler verilmiştir)

Op.Dr.İlhan Akaslan Tarafından bilgilendime amacıyla hazırlanmıştır

5-50 TL\paket 500 TL\alet 700-1500 TL\6 ay SGK desteği +  fark ücret (hastanelere ve 0hekime göre fiyat değişir)

 

Klipsli Ets , , ,

Klipsli Ets Tedavisi

Temmuz 18th, 2009

Endoskopik video kamera yardımıyla göğüs boşluğuna girilerek terlemeyi ayarlayan sempatik sinirin belirli bölgesine titanyum klips konulması işlemidir.

ETKİLİ OLDUĞU BÖLGELER

* El terlemesi
* Koltuk altı terlemesi
* Yüz terlemesi
* Yüz kızarması
* Ayak terlemesi

Ayak için yapılmıyor, ancak üstteki bölgelerle birlikte ayak terlemesi varsa %60 geçmektedir.

TEKNİĞİ

* Genel anestezi (tam uyuma narkozu) ile uygulanır.
* Koltukaltı bölgesinde 5-10 mm iki küçük delik açılır.
* Bu deliklerin birinden 4-10 mm çaplı kamera ilerletilir.
* Diğer delikten özel endoskopik aletler ve klips uygulayıcısı ilerletilir.
* Sempatik sinire 5-6 mm boyunda titanyum klips konulur ve sıkıştırılır.

ÖZELLİKLERİ

* İşlem süresi ortalama 30-40 dakikadır.
* Laparoskopi veya diz artroskopisi benzeri bir yöntemdir.
* Etkisi anında başlar. Ameliyat sonunda terleme geçer.
* Kalıcı etki gösterir. Hastaların %95-98’inde ömür boyu kesin tedavi sağlar.
* El terlemesi ile koltuk altı terlemesi, el terlemesi ile yüz terlemesi (veya yüz kızarması) problemleri tek seansta (çift taraflı) tedavi edilebilir. Bunlarla birlikte olan ayak terlemesi %60-70 oranında geçebilir.
* Operasyon sonrası 16 saat hastanede kalmak yeterlidir. Genellikle bir gece yatış sonrası evlerine giderler.
* Estetik bir operasyondur. Koltuk altında deri kıvrımları içinde kaybolacak şekilde çok küçük iz bırakır.
* Ameliyat sonrası çok az rahatsızlık verir. Birkaç gün hap şeklinde ağrı kesici kullanmak yeterli olur.
* İyileşme çok kısa sürede olur. Hastaların çoğu 2 gün sonra büro işlerine, 5-6 gün sonra ağır işlere ve sporlara başlayabilir.
* Yan etkileri çok azdır. Yan etki çıkarsa klipslerin geri alınabildiği durumlarda geri dönüşüm %50-70 oranında sağlanabilmektedir.
* Konulan klipslerin hiç bir yan etkisi yoktur. Düşmezler, yerinden kaymazlar, ömür boyu kalabilirler.
* Sadece aşırı terleme olan bölgenin terlemesi durur. Vücudun diğer bölgeleri terlemeye devam eder. Hatta ortalama %30 oranında artar.

Klipsli Ets , , , , , , , , , ,